Vainojen uhrien muistopäivänä alkaa SKS:n muistitietokeruu Stalinin vainoista

|

admin

Kerro muistosi Stalinin vainoissa kuolleista tai kadonneista henkilöistä ja heidän vaiheistaan SKS:lle!

Stalinin vainoissa kuoli tai katosi arvioiden mukaan 8 000–25 000 kansanvihollisena pidettyä suomalaista. Lukumäärä on samaa luokkaa kuin sisällissodan punaisten uhrien tai talvisodassa kaatuneiden määrä. Suomessa vainojen uhreja on tutkittu ja heistä kirjoitettu suhteellisen vähän. Tallentamatta ovat kertomukset ja muistitieto siitä, miten Stalinin vainoissa kuolleita tai kadonneita on suvuissa muisteltu ja miten heidän vaiheitaan on vuosikymmenten kuluessa yritetty selvittää. Vainojen uhreihin kuului mm. Suomesta tai Pohjois-Amerikasta Neuvostoliittoon muuttaneita kommunisteja, sisällissotaa paenneita punaisia sekä Neuvostoliiton alueella asuneita vähemmistöjä kuten inkerinsuomalaisia.

”Lähivuosina tehdään laaja akateeminen tutkimus suomalaisten kohtaloista Stalinin vainoissa. Yksi historian valkoisista sivuista täyttyy. Akateemisen tutkimuksen rinnalle tarvitaan myös sukujen ja perheiden kertomuksia. Sadat perheet ovat jo tähän mennessä ottaneet selvää sukulaistensa kohtaloista. Monet ovat saaneet arvokkaita tietoja, mutta paljon on vielä selvittämättä. On tärkeää, että nämä kertomukset kootaan talteen. Ne ovat osa kansallista muistiamme.”
Unto Hämäläinen, toimittaja, joka teki elokuussa 2019 aloitteen laajan tutkimuksen tekemisestä Stalinin suomalaisista uhreista. 

Kerro SKS:lle sukuusi tai muuhun sukuun liittyvä kertomus Stalinin vainoissa tapetusta tai kadonneesta henkilöstä tai perheestä. Miten vainojen uhriksi joutunut oli päätynyt Neuvostoliittoon ja mitä hän teki siellä? Mitä aiheesta puhuttiin perheessäsi? Millä tavalla vainojen uhrien vaiheita on yritetty suvussasi selvittää? Voit lähettää myös alkuperäisaineistoa, kuten kirjeitä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjestää Stalinin vainojen muistot -muistitietokeruun 27.1.–31.5.2020. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Vastausohjeet: https://www.finlit.fi/stalinin-vainot

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.